کاشکی امشب من با تو تو با من ما با هم زیر بارون قدم می زدیم …! | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگ



کاشکی امشب من با تو تو با من ما با هم زیر بارون قدم می زدیم …!

من که غصه هایم را سر  ِ وقت میخورم ؛
چرا باز هم نفس ، برای کشیدن ، کم می آورم …؟!!!

مگر می شود تو باشی و باز هم زندگی نباشد …؟!

خورشید را ببین چه بی حیا شده !!!
در فراقت باز هم خودنمایی می کند …!

وقتی ماهرخ  ِ من نیست ؛
ماه  ِ آسمان غلط می کند که باشد …!

اصلا وقتی گلخنده هایت چیدنی نیست ؛
ستاره به چه حقی چشمک می زند …؟!!!

من که از نام تا مرامم به نام  ِ تو مــُــهر شده ؛
اگر سیاه چاله های نگاهت نباشد ؛
چگونه غرق  ِ عاشقی شوم …؟!

« من  ِ بی تو »
محلی از اعراب ندارد ؛
بیـــــــــــــــا …!

.
..

..
.

ده انگشت ، با دو لب
یک آغوش  ِ از مهر لبالب

همه ی آنچه کم دارد دلم
یک ضمیر  ِ غایب اما مخاطب










Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.