کارتون بنر – ۱۹ قسمتی (دوبله فارسی) | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگکارتون بنر – ۱۹ قسمتی (دوبله فارسی)

کارتون بنر را نیپون در سال ۱۹۷۹ ساخت. سریال از روی یک رمان آمریکایی به همین اسم ساخته شده که داستان بچه‌های کوه تالاک (جکی و جیل) را هم همین نویسنده نوشته. کارگردانش، یوشی هیرو کوردا، کارگردان خانواده دکتر ارنست و بچه‌های کوه تالاک هم هست. او درباره بنر گفته: با آهنگ نواهای ژاپنی و …


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.