چرا بی تو بودن سخته ، چرا امید از دست رفته ، چرا من تنهام …! | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگچرا بی تو بودن سخته ، چرا امید از دست رفته ، چرا من تنهام …!

مانده ام زیر آوار  ِ نبودنت ؛
نه می آیی که نفس بگیرم ؛
نه می روی تا جان دهم …!

فقط نیستی ؛
اما ؛
آغوش  ِ خالی از « تو » ؛
دردناکترین شکنجه ی زندگیست …!


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.