نمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ( نیم سال اول ) | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگنمونه سوالات رشته زبان و ادبیات فارسی کارشناسی ارشد ( نیم سال اول )

به نام خدا
نمونه سوال برای ۸ واحد ترم اول زبان و ادبیات فارسی
 کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور
درس های :
( نظم ۱ شاهنامه فردوسی ـ نثر ۱ تاریخ بیهقی ـ
مبادی العربیه صرف و نحو ۱ ـ زبان خارجه تخصصی ۱
)
 سؤالات به شکل Pdf ذخیره شده اند لطفاً با کلیک بر روی هر لینک سوالات را دانلود
 و با Adobe Reader باز کرده و استفاده نمایید .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نظم ۱ شاهنامه
Shahnameh

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نثر۱ بیهقی
Beihagi

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عربی ۱ صرف و نحو
Arabi 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زبان خارجه ۱ تخصصی
Zabane kgaregeh 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

با آرزوی اخد نمره ۲۰ برای دوستان عزیز


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.