نمونه سوالات دروس ادبیات و زبان فارسی 2و 3 | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگنمونه سوالات دروس ادبیات و زبان فارسی ۲و ۳

ستوت Word

برای باز شـــــــــــــــدن نمونه سوالات این قسمت رایانه شما باید مجهز به برنامه ورد (Word ) باشد :

ادبیات فارسی ۳ :

نمونه ادبیات فارســـــــــــــــــــــــــی ۳ ترم ۹۳

نمونه سوال ادبیات فارسی ۳ ترم اول ۹۱

ادبیات فارسی ۲ :

نمونه سوال ادبیات فارســـــــــــــــــی ۲

نمونه سوالات ادبیات فارســـی ۲ ترم اول

نمونه سوال ادبیات فارسی ۲ ترم اول ۹۳

زبان فارسی ۲ :

نمونه سوال زبان فارســــــــی ۲ ترم اول

نمونه سوال زبان فارســـــــــــــــــــی ۲ ترم اول


==========================================

ستون PDF

برای باز شـــــــــــــــدن نمونه سوالات این قسمت رایانه شما باید مجهز به برنامه ادوب اکربات ریدر  (Adobe Reader ) باشد :

ادبیات فارسی ۳ :

adabiate_3_tem1

adabiate_3_tem1


ادبیات فارسی ۲ :

adabiate_2_tem1


adabiate_2_tem1


adabiate_2_tem1

زبان فارسی ۲ :

ZABANE FARCI 2 TERME AVVAL

ZABANE RARCI 2 TERME AVVAL


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.