قرینه ودوران | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگقرینه ودوران

دوران در ریاضی

روی لینک ها کلیک کنید.

قرینه تقارن

تقارن مرکزی

تقارن محوری

دوران شکلدوران یا چرخش  شکل ها واعداد با توجه به زاویه دوران نسبت به یک نقطه
 

دوران یا چرخش : با چرخش شکل  نسبت به یک نقطه ، با زاویه های مختلف در اخر شکل بر خودش منطبق شود

انواع تقارن:

ممکن است یک شکل خط تقارن نداشته باشد ولی مرکز تقارن داشته باشد.

۱-تقارن بازتابی :مثلا اگر بتوان شکل را طوری تصور کرد که انگار قسمتی از ان به طور ایینه‌ای نسبت به قسمت دیگر تکرار شده است.

۲-تقارن چرخشی: اگر شکل نسبت به یک نقطهٔ خاص چرخش کند.

۳-تقارن انتقالی: اگر شکل جابجا شود ولی تغییری نکند.

۴-تقارن تجانسی: اگر تنها ابعاد شکل تغییر کند و در کلیت تغییری بوجود نیایید.

.

تقارن محوری

 

دوران محوری: تقارن حول یک محور را دوران محوری می گوییم. دوران محوری بدین معناست که یک شکل را نسبت به یک محور قرنیه کنیم.

گاه یک شکل چندین محور تقارن دارد.

شکلهای زیر محور تقارن ندارند.

 

 نکته: قطر های مستطیل  محور تقارن شکل نمی شود .                  
    .

 اشتباهی دانش اموزان انجام می دهند وفکر می کنند   اغلب قطررا خط تقارن رسم می کنند  دراین مواقع باید با کاغذ ومقوا  یا کاغذ شفاف

حتما دانش اموزا نرا متوجه کرد.

 

 در چندضلعی های منتظم به تعداد اضلاع خطهای تقارندارند در شکل ببینید زیرا اضلاع باهم وزاویه ها باهم مساویند.

دوران

 

توضیح: یک شکل  نسبت به یک نقطه از ۰ تا ۳۶۰ درجه حول یک نقطه می چرخد .

.

 

به مثال ها توجه کنید

 

 زاویه چرخش:

نوعی انتقال است که در آن یک شکل تحت یک زاویه خاص به موقعیت ثانویه انتقال پیدا می کند، که دراخر باید ۳۶۰ درجه بچرخد تا دوباره برشکل اصلی منطبق شود .

 در مجموع هر شکل که ۳۶۰° دوران کند  زاویه خاص دارد. به مثالها توجه کنید, مثال شکل  #1 زاویه ۱۲۰°,  مثال شکل   2 زاویه= ۱۸۰°, مثال شکل #۳ زاویه ۱۲۰°و  بلاخره مثال شکل #۴ زاویه ۱۸۰°.

زاویه های دوران از تقسیم ۳۶۰ بر تعداد دوران یا قسمتهای تقسیم شده شکل ,

مثال #۱  سه بار دوران ۱۲۰ درجه,

مثال #۲   دو بار دوران۱۸۰ درجه,

مثال #سه باردروان ۱۲۰ درجه,

ودرمثال  #4    دو بار دوران ۱۸۰ درجه.

 

شکلهایی که زاویه مشخص دروان چرخشی ندارند در شکل های زیر. 

 

دوران مرکزی

دوران شکل باتوجه به نقطه مرکز تقارن

  یک شکل نسبت به یک نقطه قرینه شود که آن نقطه را نقطه مرکزی می گوییم. برای
پیدا کردن قرینه هر شکل اول تمام راسهای یک شکل را نام گذاری می کنیم
وفاصله هر راس را تانقطه مرکزی با خط کش اندازه می گیریم وبه همان فاصله از
نقطه در جهت دیگر ادامه داده علامت می زنیم. در آخر تمام نقاط را به هم
وصل می کنیم.در تقارن مرکزی اندازه شکل تغییر نمی کند.اما جهت تغییر می
کند.

در حقیقت شکل حول یک نقطه دوران می کند.
یا دوران موافق حرکت عقربه ساعت است یا عکس حرکت عقربه های ساعت. شکل سمت
چپ مخالف عقربه ساعت دوران کرده.

شکل به یک اندازه

(ایزومتریک- داراى‌ یک‌ میزان‌، هم‌ اندازه‌   )انتقال یافته

اما جهت تغییر کرده.

 

 

باید دانش اموزان با شکلهای مختلف  کار کنند عملا فعالیت تقارن مرکزی را با خط کش  انجام دهند واندازه گیری فاصله ها را تجربه کنند تا درس مفهوم شود!!

 

 Image result for ‫تقارن‬‎

Image result for ‫تقارن‬‎

 دانش اموزان باید بارسم جدولی و تعداد خط تقارن و مرکز تقارن و  وزاویه  دوران شکل  را درهر شکل مشخص کنند.

مربع – مستطیل   ذوزنقه – چند ضلعی ها و….

Image result for ‫تقارن‬‎

 


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.