عددهای مسدسی یا 6 ضلعی | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگعددهای مسدسی یا ۶ ضلعی

n(2n-1). دنباله عددهای مسدسی یا ۶ ضلعی

۱, ۶, ۱۵, ۲۸, ۴۵, ۶۶, ۹۱, ۱۲۰, ۱۵۳, ۱۹۰, ۲۳۱, ۲۷۶, ۳۲۵, ۳۷۸, ۴۳۵, ۴۹۶, ۵۶۱, ۶۳۰, ۷۰۳, ۷۸۰, ۸۶۱, ۹۴۶
 فرمول دنباله های مسدسی یا ۶ ضلعی
شماره ×(   1  –  2×شماره)
      n(2n-1)

 


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.