عاشق مشوید اگر توانید …! | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگعاشق مشوید اگر توانید …!


واژه می چکد از نگاهت ؛
می پیچد بر اندام  ِ احساس ؛
در دل جوانه می زند ؛
و اینچنین ، جان می شکفد ؛
و ترانه ، بهار می شود …!

تو همانی که تمام  ِ دردها
با او ورق خورد …!


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.