سیاه چاله های اعداد | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگسیاه چاله های اعداد

سیاه چاله اعداد

قبل از آنکه با مفهوم سیاه چاله اعداد آشنا شویم بیایید بازی زیر را انجام دهیم:

۱یک عدد دلخواه در نظر بگیرید.

۲تعداد ارقام این عدد، تعداد ارقام زوج این عدد و همچنین تعداد ارقام فرد آن را کنار هم بنویسید.

مثلا اگر عدد ۱۴۷۹۳۸۶ رادر نظر بگیریم عدد بدست آمده، ۷۳۴ است.

۳حالا
دوباره برای عددی که بدست آمده همین کار را تکرار کنیم یعنی تعداد ارقام
این عدد، تعداد ارقام زوج این عدد و همچنین تعداد ارقام فرد آن را کنار هم
بنویسید
. برای عددی که در نظز گرفته بودیم دوباره این کار را روی عدد ۷۳۴ انجام  می دهیم، که عدد ۳۱۲ به دست می آید.

۴ به
این نکته توجه کنید که اگر عددی که در نظر گرفتید، رقم زوج یا فرد نداشت
که بخواهید تعداد آن را  بنویسید، به جای تعداد آن، صفر بگذارید و همچنین
دقت کنید که عدد صفر را عدد زوج در نظر بگیرید
.

اعداد مختلف دلخواهی را در نظر گرفته و همین مراحل را چندین بار برای آنها تکرار کنید

آیا به نتیجه خاصی می رسید؟

بله دوستان، درست حدس زدید. بعد از چند بار تکرار این عملیات، همیشه و همیشه به عدد ۳۱۲ می رسید.

این کار را حتی برای اعداد یک رقمی و دو رقمی هم می توانیم انجام دهیم.

جالب بود نه !

حالا حتما تقریبا متوجه شده اید که چه رابطه ای بین نتیجه این بازی و سیاه چاله ها وجود دارد .

می
دانید که سیاه چاله ها به مکان هایی در فضا گفته می شود که همه سیاره ها و
ستاره های اطراف خود را به درون خود می کشد. حتی نور را هم به سمت خود می
کشاند
.

اعداد هم سیاه چاله های فراوانی دارند. اما سیاه چاله اعداد چیست؟

هرگاه
برای هر عدد دلخواه، بر طبق یک رابطه و عملیات خاص، به ارقام مشترک برسیم،
به این ارقام مشترک، سیاه چاله اعداد، بر طبق آن رابطه مشخص، گفته می شود
.

مثل بازی بالا که انجام دادید. عدد ۳۱۲ یک سیاه چاله ریاضی بر طبق رابطه گفته شده است.
منبع : ریاضی وسرگرمی


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.