زاویه بین دو قطر 5 ضلعی منتظم | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگزاویه بین دو قطر ۵ ضلعی منتظم

مجموع زاویه های داخلی ۵ ضلعی      540=180×(۲-n)
هرزاویه داخلی     108 =5÷۵۴۰

براساس شکل زیر قطر ها را رسم کنیم زاویه بین  هر دو قطر= ۳۶ درجه


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.