رونمایی از یک فیش حقوقی میلیونی دیگر؛ | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگرونمایی از یک فیش حقوقی میلیونی دیگر؛

اطلاعات به دست آمده نشان می دهد به یکی از مدیران سازمان تأمین اجتماعی در فاصله ماه های مهر تا اسفند ۹۴ مبلغی در حدود ۱۳۷ میلیون تومان به عنوان مزایا تعلق گرفته است.به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران،آنچه که “لیست مزایای مستمر و نامستمر” این فرد نشان می دهد و ماهانه مبلغی نزدیک به ۱۵ میلیون تومان تحت عنوان “پرکیس” دریافت کرده است.
در لیست مبلغی تحت عنوان سایر مزایا حداقل به میزان ۱ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان تا حداکثر ۹ میلیون تومان دریافت کرده است. در ذیل لیست منتشر شده، مزایا شامل کدهای حقوقی بزرگداشت هفته تأمن اجتماعی، روز پدر، روز زن، روز جانباز، روز آزادگان، روز پرستار، روز کارمند، پاداش و جوایز فرزندان کارکنان تعریف شده است.http://www.jahannews.com/images/docs/files/000497/nf00497122-1.jpg


وی همچنین ماهانه مبلغی به میزان ۲۹۰ هزار تومان به عنوان هزینه سوخت دریافت کرده است.
حتی اگر کسوراتی همچون بیمه و مالیات هم در نظر گرفته شود، نام این مدیر را نیز باید در زمره پرداخت حقوق های نجومی به مدیران دولتی، افزود.
به گزارش اکونیوز به نقل از جهان نیوز، انتشار فیش های حقوقی نجومی برخی مدیران دولتی در هفته های اخیر، خشم اجتماعی را در تنگنای فعلی معشیتی و اقتصادی برانگیخته است.


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.