داری ستاره بارون میکنی شبای غمگین منو … باشه قبول هر چی که تو بگی فقط نرو …! | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگداری ستاره بارون میکنی شبای غمگین منو … باشه قبول هر چی که تو بگی فقط نرو …!

آغوشت که برخاست ؛
سرما نشست به قلمرو  ِ بودنت …!

مدتهاست کوران می آید ؛
از همان نقطه که ، نگاهت نیست …!

کاش لبهایت را ؛
قفل می کردم به بوسه هایم ؛
تا اجاق  ِ دلم ؛
همیشه گرم می ماند …!


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.