دارم از تو دور میشم ، داره تنها میشه قلبم … می دونم نبودن تو ، جونمو میگیره کم کم …! | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگدارم از تو دور میشم ، داره تنها میشه قلبم … می دونم نبودن تو ، جونمو میگیره کم کم …!


نزدیک چند ساعت است که فقط به همین آهنگ گوش می دهم …!

این از همان دسته ترانه هاییست که تاکنون هزاران بار شنیده ام اما ؛
حتی یک مصرعش را نمی توانم از حفظ بخوانم …!

از همانهایی که وقتی پلی می شوند ، موجی از خاطرات سراسیمه هجوم می آورند تا مغزت را فلج کنند و اغلب پیروز  ِ میدانند . به خودت می آیی و می بینی که ساعتهاست مشغول سابیدن یک لیوان بلور هستی !

همان آهنگهایی که تا ضرب می گیرند ، وادارات می کنند به سازشان برقصی و به گذشته هایی سفر کنی که خیلی پیشتر ها به هر جان کندنی بوده ، در دورترین و متروکترین نقطه ی ذهنت دفنشان کرده ای .

همان آهنگهایی که لبخندی تلخ ، چاشنی آه کشیدن هایت می کنند و زهر به کام دلت می ریزند .

در این چند ساعتی که به این آهنگ گوش می دادم …

نه منظورم این است که ؛
در این چند ساعتی که به طور زنده و مستقیم از گذشته ها پخش می شدی …

منظورم این است که ؛
در این چند ساعتی که با تو بودم …

منظورم این است که ؛
بیخیال …

خوش گذشت ، همین .


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.