حجم جرم مواد | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگحجم جرم مواد

اندازه گیری مواد: حجم–جرم  – دما-چگالی

هرچیزی که جا اشغال کنند وجرم داشته باشند مواد نام دارند.

وقتی جا اشغال کنند ما می توانینم فضای اشغال شده را اندازه بگیریم.

حجم

حجم راهی کا با ان مقدار فضای اشغال شده را اندازه می گیریم.

چگونه؟

مثال: کدام یک از اجسام زیر جای بیشتر اشغال کرده؟میز، تختخواب،کمد،میز کوچک زیر چراغ خواب؟

Measuring 1

تختخواب اولی- کمد کتاب دومی-وبعدمیز مطالعه وبعد میز کوچک

جرم

 راهی دیگر برای اندازه گیری مواد است.

مواد کدام سبک وکدام سنگین است؟:

ما برای اندازه گیری جرم از ترازوی  اندازه گیری استفاده می کنیم.

با اندازه گیری مواد در ترازو می فه میم کدام سنگین وکدام سبک است.

Measuring 2

مثال -مواد سنگین  مثل: ماشین- جام -چند کتاب

  

مواد سبک- کفش کلاه – اسفنج

         

دما

 راهی دیگر برای اندازه گیری مواد است..

دما   درجه سردی وگرمی مواد را به ما نشان می دهد:

گرما سنج ویسله ای برای اندازه گیری گرما.

Measuring 5

مثال- ما اندازه درجه حرات موادغذایی را می توانیم اندازه بگیریم.

این بستنی درجه حرای کمی دارد پس سرد است وباید در فریزر نگهداری شده باشد.

Measuring 6

برگ کاهو سرد است پس در یخچال نگهداری می شود.

Measuring 7

درجه حرات این چیپس اندازه درجه اتاق است پس در کابینت می توان ان را نگه داشت..

Measuring 8

این سوپ گرم است پس  روی اجاق گاز بوده است.

Measuring 9

راه دیگر اندازه گیری مواد چگالی است..

چگالی

یعنی مواد چقدر سفت وسخت  یا فشردگی ذرات چگونه قرار دارند یا مقدار جرم مواد در یک واحد حجم چقدر است
جامدات ومایعات وگازها چگالی متفاوت دارند.
 موادی که چکالی کمی دارند شناور میمانند وبعضی که چگالی زیاد دارند ته نشین می شوند.

مثال

روغن روی سوپ شناور می ماند چگالی کم دارد.

Measuring 9

کدام مورد چگالی بیشتر دارد مایع سوپ یا روغن?

البته مایع سوپ چگالتر از روغن است.

مقایسه بین بلوک فوم وبلوک سیمانی از نظر چگالی

 باوجود این که حجم مساوی دارند. هردو جامدند. وفضای خالی بین بلوکها یک سان است.

می توان حدس زد که بلوک سیمانی چگالتراز بلوک فوم است.

بلوک سیمانی   بلوک فوم

درمقایسه بین گازها در رابطه با چگالی
 مقایسه هوای گرم با هوای سرد در یک روز برفی

هوای سرد      هوای گرم

هوای سرد چگالتراز هوای گرم است.

فعالیت

A. اندازه گیری حجم

 

مواد لازم:

 • ۵لیوان  شفاف
 • مقداری اب
 • ۴ نوع ماده : پاک کن، یک تکه سنگ،پیچ   یامهره، یا جسم دلخواه
 • ماژیک علامت گذاری

 

چه کنیم:

 

کدام حجم بیشتر دارند?

 • .فنجان ها را تانیمه اب بریزیدو سطح اب را علامت بزنید.
 • ۴نوع ماده را   هر یک در هر فنجان دراب بیاندازید.
 • حالا دوباره سطح اب را علامت بزنید
 • ازمایش نشان میدهد که اجسام جا میگیرند وفضا اشغال میکنند.

 

B. اندازه گیزی جرم

 

مواد لازم:

 

 • ۱ یک فنجان ذرت خام
 • یک فنجان ذرت بوداده
 • ترازو

 

چه کنیم:

 • هر فنجان را  جدا جدا در یک کفه ترازو بگذاریدوزن کنید ویادداشت کنید
 • کدام جرم  بیشتر دارد
 • حالا هریک را در هرکفه بگذارید و مقایسه کنید  و نتیجه بگیرید

 

C. اندازه گیری چگالی

 

می خواهیم چگالی ذرت بوداده را اندازه بگیریم.

 • مقداری ذرت بوداده در یک فنجان اب بریزید..
 • حالا مقداری از ذرت خام  در همین فنجان بریزید  ?چه اتفاقی می افتد؟

 

D. چگالی مایعات یا مواد شناور یا مواد ته نشین شونده 

مواد لازم:

 

 • مربا
 • آب
 • روغن
 • ۴ فنجان شفاف

 

چه کنیم:

 

 • دریک لیوان آب بریزید، درلیوان دومی مربا ، ودرسومی روغن هریک تا  یک چهارم  لیوان  ،حالا یاداشت کنید که سطح  هریک تا کجای لیوان است؟و هر یک در کجای لیوان قرار دارند؟
 • کدام چگالی بیشتر دارد؟ ایا متوجه می شوید؟
 • حالا هر سه لیوان را در لیوان چهارمی خالی کنید?
 • چه اتفاقی افتاد؟
 • بررسی کنید ونتیجه بگیرید.

 

اندازه گیری دما 

مواد لازم:

 • یخ
 • اب
 • ۴ فنجان
 •  اجاق گاز
 • ظرف الومینیوم با قهوه جوش
 • ۴ فنجان

چه کنیم:

 

 • لیوان اولی را پر از یخ کنید مقداری اب روی ان بریزید
 • لیوان دومی را اب سرد بدون یخ بریزید.
 • لیوان سومی آب ولرم ، نه گرم ونه سرد بریزید
 •  در لیوان چهارم اب  کمی داغتر بریزید
 •  در ظرف الومینیومی اب را بجوشانید
 • حالا دماسنج را در ظروف مختلف  اول اب داغ  ودر ظروف دیگر بگذارید ودما را یادداشت کنید ومقایسه کنید


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.