تا برنگردی من خودم نمیشم … میخوام نمیرم جونشو ندارم …! | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگتا برنگردی من خودم نمیشم … میخوام نمیرم جونشو ندارم …!

پس مانده های تابستان را که جمع کنم ؛
با مهر ، به استقبالت خواهم آمد ؛
تا تمام  ِ باران را قدم بزنیم …!

پ.ن

مدتی بود که جوهر تمام کرده بودم ؛
هر چه منتظر ماندم جاری نشد …!

زین پس ؛
با خون دل خواهم نوشت …!


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.