با تصویب مجمع عمومی فوق العاده/ شرکت مخابرات ایران یکپارچه شد | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگبا تصویب مجمع عمومی فوق العاده/ شرکت مخابرات ایران یکپارچه شد

مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران امروز سه شنبه ۲۳ شهریور برگزارشد و با حضور ۹۶ درصد سهامداران ، به ادغام شرکت های مخابرات استانی و یکپارچه سازی سازمانی شرکت مخابرات ایران رای داد.به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، در مجمع عمومی فوق العاده امروز که با حضور رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، معاونین و مدیران ارشد مخابرات، نمایندگان سازمان بورس و خصوصی سازی و نمایندگان سهامداران عمده برگزار شد، پس از استماع گزارش های مجامع عمومی فوق العاده شرکت های سهامی مخابرات استان ها و با رای گیری صورت گرفته در مجمع، سهامداران با اکثریت قاطع آرا با ادغام شرکت های مخابرات استانی در شرکت مخابرات ایران و یکپارچه سازی ساختار سازمانی شرکت مخابرات ایران از اول مهرماه سال جاری موافقت کردند.


درپایان مجمع امروز، پیام هیات مدیره و مدیرعامل به مناسبت تصویب طرح یکپارچه سازی شرکت مخابرات ایران در مجمع فوق العاده  قرائت شد 


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.