باز آ ، باز آ ، سر عشق قدیم … تنها عشقم از قدیم و ندیم …! | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگباز آ ، باز آ ، سر عشق قدیم … تنها عشقم از قدیم و ندیم …!

باید بیایی تا دلم ، همچون درختان نو شود
پایان نمی یابد زمستان ، بی حضور  ِ گرم  ِ  تو

یک نه ، که صد گل بشکفد ، بر دامن  ِ سبز  ِ بهار
بلبل ترانه سـَـر کند ، با ساز  ِ خوش آهنگ  ِ تو


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.