انتقال انرژی | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگانتقال انرژی

انتقال انرژی

نور

صدا چگونه تولید می شود؟

انرژی چیست

آهنربا چیست؟

مطالعه بیشتر کلیک کنید

انرژی پتانسیل

انرژی زمین گرمایی

انرژی کار انجام می دهد. حرکت ماشین، به کار انداختن ضبط صوت ورادیو، روشن کردن لامپ

Energ 1

یا به بچه ها اجازه می دهد که دوچرخه را برانند یا بتوانند نقاشی کنند..

Energ 2

به پرنده  در پرواز کمک می کند وبه خرگوش در دویدن.

Energ 3

Energ 4

یا انرژی موجب رشد گیاه می شود..

هر کجا شما نور یا حرکت دیدید یا صدایی شنیدید ، انجا کار، کار انرژی است.

Energ 5

           انرژی صوتی                                                     انرژی گرمایی                                                    انرژر تابشی

اما وقتی  انرژی مصرف شد چه  اتفاقی می افتد؟

جواب این که هرگز انرژی  تماما مصرف نمی شود!

انرژی نه به وجود می اید ونه نابود می شود . بلکه به شکلهای دیگری تبدیل می شود. که ما به ان می گوییم انتقال انرژی  .

چند مثال برای انتقال انرژی.

Energ 7

مردم ، جانوران، گیاهان همه  برای زنده ماندن به انرژی نیاز دارند.

انرژی از کجا به دست می اید.?

منشا انرژی خورشید است.

انرژی تابشی از خورشید به زمین میرسد.Energ 8

گیاهان با کمک نور خورشید و….غذا می سازند.

Energ 9

جانوران وانسان  گیاهان را می خورند و انرژی لازم را به دست می آورند.

Energ 10

همچنین مردم از جانوران  که از گیاهان استفاده کردند برای خود غذادرست می کنند .

Energ 11

الکتریسیته نوعی انرژی که از مکانی به مکان دیگر منتقل می شود.

ما از الکتریسیته درخانه استفاده های بسیار می بریم.نور وصدا ( تلویزیون)، کامپیوتر، پخت وپز

Energ 12

از کجا این انرژی می اید؟   چه اتفاقی باد بیفتد تا این انرژی به دست ما برسد؟

Energ 13

یک مورد استفاده از باطری که انرژی شیمیایی به الکتریکی تبدیل می شود.

که در چراغ قوه ها تبدیل به  نور ، در رادیو تبدیل به صدا،  و استفاده در دستگاه بازی های الکترونیکی

Energ 14

انرژی الکتریکی توسط سیم های برقرق به داخل خانه ها منتقل می شود. که اغلب از سوخت فسیل ها تامین می شود

سوخت فسیلی از باقی مانده  جسد جانداران در میلیونها سال پیش زیر رسوبات دراعماق زمین به وجود امده که از سوختها نفت، گازوییل ، بنزین و…… بدست می آید.

نفت وگاز در زیر رسوبات                                        100 میلیون سال پیش                             300 میلیون سال پیش  تشکیل ذغال
                                                                                                                                                     سنگ از  گیاهان                               
                                                                                   جسد جانداران زیر رسوبات                    

Energ 15

ذغال سنگ هم نوعی فسیل گیاهی است که با سوختن ان گرما و الکتریسیته تامین می شود.

Energ 16

با سوخت ذغال سنگ انرژی گرمایی  موتورها را می چرخاند و به انرژی حرکتی تبدیل شده  و انرژی حرکتی به تولید انرژی الکتریکی می انجامد..

Energ 17

انرژی الکتریکی با سیم به خانه ها منتقل می شود..

این انرژی الکتریکی در خانه ها  دوباره تبدیل به گرمایی در بخاری برقی ، .

          بخاری برقی                                                                                   انرژی الکتریکی

Energyy 18

در تلویزیون به نور وصدا تبدیل می شود.

Energyy 19

کمی بیشتر در رابطه با انرژی حرکتی گفتگو کنیم.

Energ 20

در دویدن،  بالا رفتن از تپه .، حرکت کردن از انرژی ذخیره شده در بدن خود استفاده می کنید.

Energ 21

شما اگر سردتان شود چه می کنید؟ دستها را به هم می مالید؟ بالا وپایین می پرید؟  

ایا میتوانید انرژی بدنخودرا به انرژی صوتی تبدیل کنید؟بله هر بار صحبت می کنید چه فریاد زدن وچه نجوا کردن ، یا آواز خواندن، به انرژی صوتی تبدیل شده است.

Energ 22

اطراف شما فرانوان انرژی تبدیل شده است وشما یکی ا تبدیل کننده ها هستید.

مختصر
انرژی:
توانایی انجام کار, حرکت کردن ، تغییر دادن،و……….
انتقال انرژی:تبدیل انرژی از شکلی به شکل دیگر
الکتریکی:
نوعی انرژی که به صورت نور، صدا، حرکت ظاهر می شود.
باطری ها:
انرژی  شیمیایی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند.
سوخت فسیلی:
باقیمانده گیاهان وجانداران زیر رسوبها در طی میلیونها سال

انرژی نه ایجاد می شود ونه نابود می شود بلکه از شکلی به شکل  های دیگر تبدیل می شود. که به ان انتقال انرژی گوییم.
خلاصه

  • ما به انرژی  برای نور ، گرما ، صدا، وحرکت، و…. احتیاج داریم.
  • انری میتواند به شکلهای متفاوت تبدیل شود.
  • منشا تامام انرژیها خورشید است. که باغذاسازی گیاهان آغاز می شود.وتوسط انسانها وحیوانات مصرف می شود.
  • ما از انرژی الکتریکی در خانه ها استفاده می کنیم .که مقداری در باطری ها،  انرژی سوخت فسیلی، که چندین بار تبدیل می شود تا به مصرف خانه ها برسد. که دوباره به نور ، گرما ، صدا، حرکت  تبدیل می شود.
  • انرژی بدن ما هم به صدا گرما ، حرکت تبدیل می شود
فعالیت

A. توانایی باطری

  

قوه

وسایل مورد نیاز: باطری کوچک, چراغ, رادیو, غیره.

 

چه کنیم؟:

-۱-باطری هارا در هر دستگاه قرار دهید در رادیو وچراغ قوه

۲ توضیح دهید که در هر کدام انرژی شیمیایی به چه انرژی تبدیل شده است.

B. قدرت وتوانایی باد

وسایل: فرفره یا هر وسیله ای که با باد کار کند 

چه کنیم: از مایش وسایل ودویدن  با سرعتهای مختلف و ازمایش حرکت فرفره انتقال انرژی را درهرمورد بیان کنید

 

C. قدرت صوت

 
زنگوله، طبل، سوت  و به صدا در اوردن هریک
یا استفاده از ۶ لیوان آب که  تا ارتفاع های مختلف اب داردو و ضربه به هر لیوان انتقال انرژی چگونه است؟

 

D. توانایی غذا

میوه ، سبزیجات ، آجیل 

این غذا ها چگونه درست شده اند؟ چه نوع انرژی به غذا تبدیل شده؟

چه نوع انرژی  در غذا ها ذخیره شده است؟

  با خوردن این غذاها  انرژی ذخیره شده  به چه انرژی هایی تبدیل شده؟

 

 


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.