آهنربا چیست؟ | آبتین دانلود|دانلود فیلم|دانلود آهنگآهنربا چیست؟

انتقال انرژی

نور

صدا چگونه تولید می شود؟

انرژی چیست

آهنربا چیست؟

مطالعه بیشتر کلیک کنید

انرژی پتانسیل

انرژی زمین گرمایی

یک آهنربا وسیله ای است که بعضی فلزات را جذب می کند.

یک نیروی نامرئی که فلز خاص را به طرف خود می کشد. نیرویی که به مغناطیس مشهور است.

Magnets1

موارد استفاده این نیرو زیاد است.  چسباندن والصاق چیزها-نگه داشتن دو چیز  ( در یخچال) و وساخت ماشینهای کار

Magnets2

در یخچال را با دقت مشاهده کردید ؟ ?

Magnets3

یا در کابینتها?

Magnets4

یا speakers( اسپیکرها)

یا تقریبا هر ماشینی که در خانه مورد استفاده است نیروی مغناطیس در ان به کار رفته است.

 جارو برقی                                                            میکروویو                                                          کامپیوتر

Magnets6

توضیح وشرح موضوع!

مغناطیس چگونه تشکیل شده وکجا?

بعضی صخره ها وسنگها به طورطبیعی مغناطیس هستند.

Magnets7

داستانی برایتان می گویم:

Magnets8

هزاران سال ،مدتها پیش در چوپانی در دشت  کنار صخره ای بزرگ درحال چرای گوسفند بوده

روی صخر که ره می رفت پاهایش به صخره چسبید وقتی پاهایش را کشید . کفش یک طرف افتادولی میخهای کفش به صخره چسبید.

داستان درسته یا خیر ولی امکان ان هست.

کلمه مغناطیس از محل آن  و مکان صخره گرفته شده است.

آیا مغناطیس هر فلزی را می رباید؟

 

آیا مغناطیس هر فلزی را می رباید؟

خیر فقط فلزات خاصی را می رباید.

آهن، نیکل ، کبالت  این فلزات میتوانند اهنربا شوند.

Magnets9

 

چگونه کار می کند؟

اهنربا شکلهای مختلف دارد . حلقه ای، نعل اسبی، تیغه ای

 تصاویر زیر به ترتیب نشان داده و و( قطب های شمال وجنوب را در هر نوع نشان داده است.

           حلقه ای،                                                نعل اسبی،                                                                 تیغه ای

Magnets10

هر اهنربا دوسر دارد که به هرکدام قطب آهنربا می گویند. هرکدام قطب جنوب وقطب شمال نام دارند.

در تصویر زیر قطبهای اهنربایی را در نعل اسبی ببینید

Magnets11

قطب شمال یک  آهنربا ،قطب جنوب آهنربای دیگر را جذب می کند ( دوقطب مخالف)

قطب جنوب یک  آهنربا ،قطب شمال آهنربای دیگر را جذب می کند ( دوقطب مخالف)

 البته نه دقیقا جذب ، بلکه میتوانند همدیگرا دفع کنند. یا ازهم دور شوندقطبهای همنام  همدیگرا دفع میکنند. 
قطب شما ل اهنربا ، قطب شمال اهنربای دیگر را دفع می کند.وقطب جنوب اهنربا ، قطب جنوب اهنربای دیگر را دفع می کند.

Magnets12

 

میدان مغناطیس یعنی چه؟

در
اطراف یک آهن ربا، یا در اطراف یک رسانای حامل جریان برق،یا … خاصیتی بوجود می آید که به آن میدان مغناطیسی گویند که موجب
میشود
  به هر عقربه مغناطیسی یا هرآهن ربای دیگری در آن محیط نیرو وارد شود.

Magnets 13

با آزمایشی  نشان میدهیم : دراطراف یک اهنربا مقداری میخ آهنی میریزم تمام میخهایی که در مدان مغناطیس هستند  جذب اهنربا می شوند.

 می بینیم که در مرکز خیلی خیلی کم جذب شده اند.

که نشان می دهد که دوسر اهنربا حداکثر  را جذب کرده و قدرت جذب بیشتر از مرکز اهنرباست.

Magnets14

 

کره زمین یک مغناطیس است.

فطب نما تکنون دیده اید؟

Magnets15

قطب نما به مدم در جهت یابی یا تعین قبله کمک می کند.

هر گاه قطب‌نما در نزدیکی اشیای آهنی یا فولادی و یا منابع الکتریکی که
جریان در آن جاریست قرار گرفته باشد، عقربه‌اش از جهت قطب مقداری منحرف
می‌شود،  دوسر عقبه یکی شمال ودیگری جنوب را نشان می دهد. حتی نزدیک چیزی نگذارید عقربه سریع می چرخد .زیرا زمین خود یک مغناطیس بزرگ است. آهن درون هسته زمین ، موجب ایجاد میدان مغناطیس می شود.

شما درباره نور های  شفق قطبی تاکنون چیزی شنیده اید؟
آنها دقیقا مثل اتش باز ی در اسمان به نظر می رسند.

آنه در قطب شمال وقطب جنوب زمین دیده می شوند. این شفقهای قطبی به دلیل میدان مغناطیس زمین ایجاد شده اند.

Magnets17

گاهی سطح  خورشید انفجارهای  انجام می شود که انرژی ان پرتاب می شود

این انفجارها توسط میدان مغناطیس زمین جذب می شود.و چنین پدیده های رنگی زیبا ایجاد می کند.

وجود شفق های قطبی شمال وجنوب  زمین دلیل بر وجود میدان مغناطیس زمین است.!!!!

مغناطیس میتواند جامد ، مایعات وگازها را به طرف خود بکشد.

 

مغناطیس می تواند از  جامدها ، مایعات وگازها عبور  کند.

مغناطیس زمین  از اتمسفر را عبور کند

از جامدها مثل کاغذها، ومایعات مثل آب عبور می کند.

مغناطیس میتواند قدرتمند ، شگفت انگیر ، وفوق العاده باشند.در اطراف خود بنگرید واثراتش را کشف کنید.!

واژه نامه
آهنربا –:
مغناطیس:نیرویی جذب کننده
قطب اهن ربا:دوسر اهن ربا
جذب:کشیدن به طرف خود
دفع کننده:
ازخود دور کردن
میدان مغناطیس:
مساحتی اطراف اهنربا که بر بعضی فلزات اثر کندr
قطب نما:که هر کجا قرار گیرد عقربه ان به سرعت می چرخد  شمال وجنوب زمین را نشان دهد

فعالیت

A.کدام اهنرباست?

 

وسایل:

 • گیره های  کاغذ
 • چندین اهنربا در  اندازه های مختلف
 • یک قطعه اهن

مواد دیگر 

چه کنیم:

 

 • تعدادی گیره کاغذ را روی میز بگذارد..
 • اهنربا را به گیره ها نزدیک کنیم.  اگر  گیره ها را جذب کرد پس اهنرباست

 

B. What does a magnet attract?

 

وسایل مورد نیاز:

 • وسایل مختلف فلزی یا غیر فلزی
 • سوزن
 • روبان لاستیکی
 • دادمیخ یا سوزن ته گرد
 • کاغذ
 • فویل
 • پونز
 • قیچی
 • پنس
 • گیره کاغذ
 • قوطی های الومینیوم

 

چه کنیم:

 •  با اهنربا  ازمایش را انجام دهید وهربا ر اهنربا را به یکی از مواد نزدیک کنید ببینید کدام جذب می شود ویادداشت کنید

C. اهنربا از چه موادی عبور می کند?

وسایل:

 • اهنربا
 • یره کاغذ
 • چوب
 • پارچه
 • مقوا
 • فوم
 • فویل
 • لاستیک
 • پلاستیک

لیوان شیشه ای 

چه کنیم:

 

 • گیره را روی میز بگذارید.
 • اهنربارا نزدیک گیره بیاورید  انرا می رباید..دست خودرا روی گیره بگذارید واز پشت دست اهنرباببینید گیره را جذب می کند؟ به چه دلیل
 •  حالا هر بار کاغذ ، یا چوب ، پارچه ، لاستیک، وپلاستیک و…. را روی گیره بگذارید و اهنربا را نزدیک کنید. چه نتیجه ای گرفتید؟

D. قطب شمال وقطب جنوب اهنربا . 

وسایل:

 • دو اهنربا  

چه کنیم:

 • دواهنربا را بهم نزدیک کنید. اگر دوقطب هم نام  شمال  وشمال را به هم نزدیک کنید چه اتفاقی می افتد؟
 • دواهنربا را بهم نزدیک کنید. اگر دوقطب هم نام  جنوب   وجنوب را به هم نزدیک کنید چه اتفاقی می افتد؟
 • دواهنربا را بهم نزدیک کنید. اگر دوقطب غیرهم نام  شمال  وجنوب را به هم نزدیک کنید چه اتفاقی می افتد؟
 • موارد مختلف را ازمایش کنید ویادداشت بردارید.

E. ندازه گیری قدرت مغناطیس

چه  چیز لازم داریم:

 • دو اهنربای نعلی شکل در اندازه های مختلف

گیره کاغذ 

چه کنیم:

 • اهنربا را جداجدا به گیره ها نزدیک کنید وتعداد جذب شده را یادداشت کنید
 • حالا زنجیره ای از  گیره ها تهیه کنید و هر اهنربا را به انها نزدیک کنید تعداد جذب شده را یاددداشت کنید
 •  قدرت اهنربا را مشخص کنید
 •  وسط هر اهنربا را به گیره ها نزدیک کنید  و نتیجه بگیرید..

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.